Vilkår

 

Standard vilkår:

– Minimumsalder for deltakere er 16 år. Deltakere under 18 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte.

– All påmelding til kurs eller timer er økonomisk bindende.

– Kursavgifter vil kun refunderes dersom legeerklæring kan fremvises. 

– Ved sykdom eller skade ila av kurset vil ikke kursavgiften bli refundert. Det kan imidlertid være mulighet for å ta igjen timene neste kurssesong, dersom ledig kapasitet.

– All trening i studioet skjer på eget ansvar. Østfold Polefitness har ikke ansvar for skader på person eller skade/tap av eiendeler som måtte oppstå under trening. Vi forbeholder oss retten til å utestenge elever fra kurs og timer dersom deltakere viser tegn til skade eller overtrening, eller som av andre grunner ikke bør delta fordi det er fare for deres egen eller andres helse og sikkerhet. Alle elever må skrive under på et ansvarsfraskrivelsesskjema før de får trene i studio.

– Østfold Polefitness forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer eller kanselleringer av kurs eller timer.

– Vi har et rusfritt miljø i studio. Ved mistanke om at en deltaker er påvirket av noen form for rusmidler forbeholder vi oss retten til å utestenge deltaker fra studio. Kursavgift vil ikke bli refundert.