Påmelding

All booking av kurs og timer gjøres på mail til post@ostfoldpolefitness.no eller telefon 47315176.

Husk at all påmelding er bindende. Du må være fylt 16 år for å kunne delta på kurs. Er du under 18 år trenger du en godkjennelse fra foresatte for å delta på kurs. 

Er du under 18 år trenger du en foresattes godkjennelse for å delta på kursetEr du under 18 år trenger du en godkjennelse fra foresatte.
Betaling for kurs gjøres via faktura på mail. Det er den enkeltes ansvar å sjekke at de har mottatt faktura for kurset, det betyr at de også må sjekke søppelepost dersom de ikke har fått fakturaen, samt gi beskjed til LisX Pole om dette så snart som mulig og innen utløp av forfallsdato for å unngå at det kommer purringer på utstedte fakturaer.
Kursene blir gjennomført dersom det er minimum 5 påmeldte. Ingen blir tilsendt faktura før det er garantert gjennomføring av kurs.Er du under 18 år trenger du en godkjennelse fra foresatte